Bouw

Bouw

De wortels van TCA Vogels liggen in de bouw. Vanaf haar oprichting is zij eigenzinnig in haar oplossingen met een kritische blik naar regelgeving en uitgaand van praktische toepasbaarheid.

De rol en de verantwoordelijkheid van de hoofdconstructeur beperkt zich in de meeste gevallen tot het eindproduct. Tijdens de uitvoering dienen zich echter nog vele constructieve uitdagingen aan. TCA Vogels is als constructeur uitvoeringsfase dé specialist om als uw intermediair op te treden tussen opdrachtgever, aannemer, hoofdconstructeur, architect, overheden e.d.

Wij zijn bekend met nagenoeg alle bekistings-, steiger- en ondersteuningssystemen. Daar waar de standaardoplossing niet meer voldoet, begint pas echt het werkterrein van TCA Vogels en ontwerpt en berekent zij hulpconstructies in staal, hout, beton e.d. met bijbehorende stabiliteitsvoorzieningen en begeleidt zij haar klanten in de uitvoering.

Wij kunnen echter nog een stap verder gaan en, op basis van 3D tekenwerk, alle hulpconstructies vooraf engineeren. Hierdoor is met begrijpelijke afbeeldingen vooraf bekend waar de knelpunten zich bevinden en worden deze bespreekbaar en oplosbaar. U reduceert faalkosten, bespaart op (her)bouwkosten van de hulpconstructies en verhoogt de veiligheid.

Neem contact op