Research and Development

Research and Development

Met regelmaat wordt Vogels c.u. betrokken bij vraagstukken over schade, hantering van normen en ondersteuning bij productontwikkeling.

Een belangrijk onderdeel vormt de deelname aan scholing, studiecellen en begeleiden van stagiaires. Het verspreiden van kennis verloopt niet alleen via presentaties, maar ook door het opstellen van interne handleidingen en instructies bij bedrijven.

Neem contact op